A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

אסופת מאמרים – אילן בן צור    

 אסופת מאמרים בנושאים שונים שכתב אילן בן צור, מנהל מערך דיור בחברת א.ד.נ.ם. המאמרים עוסקים בנושאים שונים כגון : השכלה לאנשים עם צרכים מיוחדים, גישת הכוחות וההעצמה ועוד.

לפריט המלא
קרא | הורד


ערכים כאבן הראשה בבניין שירותי קהילה לאנשים עם פיגור שכלי    

תקציר רב שיח העוסק בתיאור תהליך הבניית שירותי הקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שהחל במפגש היסטורי בשנת 1992 הנקרא 'מפגש תדמור' שנעשה ביוזמתה של מרים כהן, מנהלת השירות בקהילה לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית דאז.

לפריט המלא
קרא | הורד


הטמעת גישת הכוחות בתרבות הארגונית של מערך הדיור    

מאמר העוסק במדיניות של ארגון א.ד.נ.ם על אימוץ גישת הכוחות כמודל מוביל בכל תחומי הטיפול והשירות במערך הדיור.

לפריט המלא
קרא | הורד


תרבות כתיבה ארגונית חברת א.ד.נ.ם – עוברים לכתיבה חיובית    

חברת א.ד.נ.ם מאמצת את הכתיבה החיובית ככלי איכותני נוסף בשירות הלקוח. כלים ודגשים לחקר מוקיר.

לפריט המלא
קרא | הורד