A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

החל הרישום לכנס מכון ברוקדייל : שותפות לקוחות בשיפור השירותים החברתיים   שיתקיים ב 5/11/2019 | יום שלישי | 09:00-15:00 | במרכז שלווה, ירושלים  

הכנס יעסוק בנושא החשוב של שיתוף הלקוחות ובדרכים לשיתוף.

יובילו אותו מיטב אנשי המקצוע מהארץ ומחו"ל, וישתתפו בו נציגי משרדי ממשלה, נציגי CQC (הגוף המפקח על שירותי בריאות ורווחה בבריטניה), גופי מגזר שלישי, חוקרים, אנשי אקדמיה, תקשורת ולקוחות.

מושבי הכנס יעסקו בשותפות לקוחות משלוש זוויות: עיצוב מדיניות ופיתוח שירותים, שיטת מחקר חדשניות, ותהליכי פיקוח על שירותים חברתיים והבטחת איכותם.

לתוכנית הכנס

לרישום לכנס 

 

 אנשים עם מוגבלות בישראל - עובדות ומספרים    

 מתוך החוברת :
"מדינת ישראל מספקת שירותים לילדים ולמבוגרים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, נפשיות ושכליות. בשנים האחרונות חוקקו חוקים המקדמים שילוב בקהילה,
וישראל אישררה את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. עם זאת, על אף ההתפתחויות הללו, עדיין יש לבצע פעולות רבות במטרה לשפר את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ולעזור להם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם. תקוותינו היא שהמידע המוצג בחוברת זו יסייע להבהיר ולמקד את תשומת הלב באתגרים הנותרים, ויקדם את המאמצים להשגתם."
חוברת זו הופקה לרגל היום הבינלאומי לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 2014.

לחוברת גם גרסה בשפה האנגלית בקישור המצורף.


לקבלת החוברת מודפסת ניתן לפנות במייל לכתובת : disabil@jdc.org.il

 

לפריט המלא
קרא | הורד