A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

ארגז כלים והַפְעָלוֹת מסייעות לשהייה ממושכת    

לשהייה ממושכת יש השפעה משמעותית על כל אדם. השילוב של שינוי גורף באורחות החיים, ניתוק מהסביבה הרגילה, הִמצאוּת יחד עם אנשים זרים, צפיפות ואי-נוחות, חסכים ס נ סוֹ-מוטוריים ) בחושים ובתנועה כתוצאה מירידה בפעילות הפיזית( - עלולים להביא לתופעות כגון: מתח, עצבנות, חוסר התמצאות בזמן ובמרחב (דיסאוריינטציה), קשיי ריכוז, הסתגרות, דיכאון, והתקפי זעם. כל אלה הם גורמים המעכירים את האווירה ופוגעים בתפקוד. לצד תופעות אלו, עשויות לצמוח תופעות חיוביות, כגון: עזרה הדדית, לכידות קבוצתית ומורל גבוה.

מסמך זה מציג ארגז כלים והפעלות מסייעות לשהייה ממושכת של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

להורדת המסמך

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מערכי הדרכה בנושאי לחץ, משבר וחירום    

במסמך זה מוצגות דוגמאות של מערכי הדרכה בנושאי לחץ, משבר וחירום. ניתן , כמובן, להוסיף עליהם, לשנותם ולהתאימם לפי צרכי המסגרת. כל מערך כולל פירוט של יעדים ספציפיים, תכנים, מתודות מומלצות וסדר יום - מהלך ההנחיה.

להורדת המסמך

 

לפריט המלא
קרא | הורד


ערכת פעילות והפגה בזמן משבר הקורונה    

מטרת ערכה זו להציג פעילויות ועיסוקים שניתן לקיים עם דיירים/מקבלי שירות במסגרות דיור, במסגרות קהילה ובבית.

להורדת הערכהתדריך ניהול טיפול באנשים עם תסמונת פיקא   מחברים נוספים : ענת פרנק, חיה יוסף, נילי בן דור  

תסמונת פיקא היא הפרעת אכילה המוגדרת כבליעה מתמשכת של חומרים לא אכילים במשך חודש לפחות.
מדובר בתסמונת מורכבת, עם ביטויים מסכני חיים, המצריכים הערכות ותשומת לב של כלל המעורבים בטיפול (צוות מטפל, משפחה, מסגרות בהן האדם משולב ופעיל וכד'). למרות שהתסמונת הינה מאתגרת על ידי הערכות מוקדמת ניתן לצמצם ולמזער את הסיכונים והתמודדות עם מצבי קיצון.
התדריך המצורף מפרט את ביטויי התופעה, האטיולוגיה שלה, וכן הנחיות להיערכות, מעורבות צוות מקצועות הבריאות בתכניות הטיפול הייעודיות ועוד.

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


הצעה למודל עבודה עם אוכלוסייה מש"ה מורכבת : מודל אקולוגי\טיפולי\שיקומי   מחברים נוספים : אורלי בוני, יעל ניסן, נטע טולדנו ברקה, ד"ר נעמי הדס לידור, רונית דודאי , גילה רשף  

המסמך מציג מודל עבודה לטיפול באוכלוסיות מש"ה מורכבת, נכתב במשותף ע"י יועצת תחום רפוי בעיסוק באגף וצוות ריפוי בעיסוק במשרד הבריאות. המודל "נולד" באגף לטיפול באדם עם מש"ה , והוא מהווה פלטפורמה המציגה הלכה למעשה התערבויות מוצלחות שקיימות במסגרות האגף. המסמך סוקר את הרציונל התאורטי העומד בבסיס המודל בצירוף דוגמאות קונקרטיות ליישומו.

שמות הכותבות :
גב' אורלי בוני וגב' יעל ניסן – השירות הארצי לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות
גב' נטע טולדנו ברקה – מרפאה בעיסוק אחראית, המרכז לבריאות הנפש אילנית
גב' יעל שידלובסקי פרס – יועצת ארצית לריפוי בעיסוק, היחידה לשירותי בריאות, האגף לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית, משרד הרווחה
ד"ר נעמי הדס לידור – מומחית להתערבות קוגניטיבית דינאמית ושיקום בקהילה
גב' רונית דודאי - ממונת שיקום ארצית, האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות
גב' גילה רשף-פרויקט מגורים טיפוליים שיקומיים בקהילה,המרכז לפיתוח מקצועי לעוסקים בשיקום ורווחה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


פיתוח חדר מכשירים לאנשים בעלי לקות קוגניטיבית התפתחותית   מחברים נוספים : נעמה סודקביץ  

חדר כושר שהוקם במימון קרן שלם בביה
 מחקרים מוכיחים כי שמירה על כושר גופני הינה חשובה לכלל האוכלוסייה, מקדמת את הבריאות הנפשית והפיסית תוך שמירה על איכות החיים. מחקרים על אוכלוסייה בעלת לקות קוגניטיבית התפתחותית, מציגים כושר גופני ירוד ביותר. מחקרים אלו, מציינים כי אוכלוסייה זו הינה אוכלוסייה בסיכון לפתח מצבי חולי שונים, על רקע חוסר פעילות וכושר ירוד. זו הסיבה להקמתו של חדר המכשירים במעון מוריה. מעון מוריה בגדרה, הינו בית ל- 39 חניכים בגלאי 6-93 עם נכויות התפתחותיות מורכבות, המתפקדים ברמת המוגבלות השכלית התפתחותית בינונית-נמוכה, הקשה והעמוקה. ייחודו של חדר המכשירים, אשר הוקם ברוח עקרון הנורמליזציה, הינו השילוב בין עיסוק…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד