A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2014    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2014 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

להלן הקישור לכל הסקירה.
להלן הקישור לפרק העוסק באנשים עם מוגבלויות.
להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה. (עמ' 545)

 סקירת השירותים החברתיים לשנת 2012    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2012 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.
הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, עם דגש על פעילויות שנעשו למען שילובם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה וכן התמודדות עם סוגיית מתן טיפולי רפואת שיניים והפה לאוכלוסייה זו.

להלן הקישור לכל הסקירה.
להלן הקישור לפרק העוסק באנשים עם מוגבלויות.

 סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה את תמונת הפעילות של המשרד ומאפשרת לבחון את טיב והיקף הצרכים ואת מידת השיפור בשירותים.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות,

חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

חלק ב' בפרק זה עוסק במדיניות הטיפול במזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

 להלן הקישור לכל הסקירה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.סקירת השירותים החברתיים לשנת 2016    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2016 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

להלן הקישור לכל הסקירה.


להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

 

 סקירת השירותים החברתיים לשנת 2015    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2015 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.
 
הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.
 
להלן הקישור לכל הסקירה.
 
להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.סקירת השירותים החברתיים לשנת 2013    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2013 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.
 
הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.
 
להלן הקישור לכל הסקירה.
 
להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.