A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הכוון תעסוקתי, הכשרה והשכלה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   מגמות, מודלים והצעה למדיניות וליישום מודלים בישראל  

 בעשור האחרון חל שינוי בעמדות החברה כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), והם זוכים לשירותים רבים יותר ולשילוב בקהילה. השילוב בקהילה בא לידי ביטוי גם בתחום התעסקה, בו יש מעבר מעבודה סגרגטיבית במפעלים שיקומיים להשתלבות בשוק החופשי באמצעות תעסוקה נתמכת ובמע"ש תעשייתי. במקביל ישנה התפתחות בתחום ההשכלה ולימודי המשך לאנשים עם מש"ה באוניברסיטאות ומכללות בארץ ובעולם. מגמת השילוב של אנשים עם מש"ה בכלל התחומים בקהילה העלתה את הצורך בפיתוח מודלים נוספים לשילוב תעסוקתי מלבד המע"ש המסורתי . מטרת המסמך לסקור את המדיניות, הידע והניסיון בארץ ובעולם בהכוונה תעסוקתית, הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה של אנשים עם מש"ה ולספק המלצות על דרכי פעולה עתידיות.
 
המסמך הוכן לבקשת האגף לטיפול באדם עם מש"ה וכתיבתו התאפשרה בסיוע האגף למחקר, תכנון והכשרה של משרד הרווחה והשרותים החברתיים והוא נמצא גם בקהילת הידע .
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מסמך סקירה בנושא תעסוקה מעברית    

בשנים האחרונות ניכרות מגמות עולמיות לצמצום מסגרות שיקום סגרגטיביות ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה החופשי. מגמה זאת ניכרת גם בישראל, בהתפתחות מתמדת של שירותי התעסוקה הנתמכת עבור אנשים עם מוגבלות, בחקיקה ובפיתוח של תוכניות שונות לעידוד וקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה, בפיתוח מסגרות של "מוגן בשוק פתוח", ובהתפתחותן של מסגרות תעסוקה מעבריות.
התעסוקה המעברית בישראל התפתחה, במקרים רבים, ככלי לגישור בין הפערים בהרגלי עבודה,
ותפיסות לגבי עולם העבודה אצל צרכנים שהיו מועסקים במסגרות מוגנות או אצל אנשים עם מוגבלות שהיו ללא כל רקע תעסוקתי. בישראל לא הוגדרו מדיניות או סטנדרטים לתעסוקה מעברית, מסגרות התעסוקה המעבריות שקיימות כיום התפתחו ביוזמה של ארגוני השיקום כמענה לצרכים בשטח, ללא קווים מנחים והגדרות ברורות, יתר על כן, הארגונים השונים משתמשים לעיתים בשמות שונים לתעסוקה מעברית, כגון הכשרה, סטאז' והתנסויות.
מסמך זה מביא סקירה ומיפוי של מסגרות תעסוקה מעברית והוא מציג מסקנות והמלצות לטובת מדיניות וקווים מנחים לתחום זה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד