A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

‘‘We Want Respect’’: Adults with Intellectual and Developmental Disabilities Address Respect in Research   אנחנו רוצים כבוד- מבוגרים עם מש"ה מתייחסים לכבוד במחקר  

כבוד הינו קו מנחה עיקרי באתיקה מחקרית. הקהילה המדעית דנה רבות על האופן בו יש להביע כבוד כלפי מבוגרים עם מש"ה. בכדי להאיר את הקולות של אלו שהכי מושפעים מכך, החוקרת בוחנת את הגישות של מבוגרים עם מש"ה על כבוד במחקר. הממצאים תואמים את רעיונות שוויון הזכויות לבעלי מוגבלות ומצביעים על כך שלמבוגרים עם מש"ה יש הרבה מה לתרום לדיון, הם מעריכים השתתפות במחקר והם מסכימים כי חשוב להתייחס על זכויות אדם וכבוד. יש לציין כי הנבדקים התייחסו רבות לאופי האינטראקציה בין החוקר לנבדק.

המאמר פורסם ב- American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 117(4), 263-274.

לתקציר המאמר באנגלית לחץ כאן.