A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

גדולות מהחיים - קבוצת נשים המתמודדות עם תופעות גיל המעבר    

חוברת זו מציגה תכנים מרכזיים שהועברו במסגרת קבוצת תמיכה לדיירות עם מוגבלות שכלית התפתחותית אשר חוות תופעות של גיל המעבר. התכנית נבנתה ע"י מעיין הרטמן יובל, עובדת רווחה במערך הדיור, והועברה ע"י עו"ס רחלש דה. דגש ניתן על הפישוט הלשוני. הקבוצה נפגשה על בסיס שבועי ועסקה בהעברת מידע וידע לדיירות כמו גם לצוות המלווה אותן. מטרת הקבוצה, מעבר להרחבת הידע והמידע בנושא, הייתה להרחיב את תחושת השליטה של הדיירות על גופן ועל חייהן, שכן חוסר הידיעה כי מדובר בתופעות אופייניות וידועות בקרב נשים, עלול להקצין תחושות של בדידות ומצוקה.…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


אסופת מאמרים – אילן בן צור    

 אסופת מאמרים בנושאים שונים שכתב אילן בן צור, מנהל מערך דיור בחברת א.ד.נ.ם. המאמרים עוסקים בנושאים שונים כגון : השכלה לאנשים עם צרכים מיוחדים, גישת הכוחות וההעצמה ועוד.

לפריט המלא
קרא | הורד


הטמעת גישת הכוחות בתרבות הארגונית של מערך הדיור    

מאמר העוסק במדיניות של ארגון א.ד.נ.ם על אימוץ גישת הכוחות כמודל מוביל בכל תחומי הטיפול והשירות במערך הדיור.

לפריט המלא
קרא | הורד


תרבות כתיבה ארגונית חברת א.ד.נ.ם – עוברים לכתיבה חיובית    

חברת א.ד.נ.ם מאמצת את הכתיבה החיובית ככלי איכותני נוסף בשירות הלקוח. כלים ודגשים לחקר מוקיר.

לפריט המלא
קרא | הורד