A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

כלי הערכה ודרכי טיפול באנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או עם תפקוד שכלי גבולי   מחברים נוספים : שונית רייטר, ליאת יוספסברג בן יהושע  

סקירה זו מבקשת לעסוק במעמדם של מזדקנים וזקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), לבחון את מאפייניהם הבריאותיים, הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים, לאתר את דרכי ההערכה, המדידה והאבחון של אוכלוסייה זו ולדון בצרכיה השונים. מטרתה היא ליצור מסד מבוסס-ראיות לאיתור אוכלוסייה זו ולבחון דרכי תמיכה וטיפול מגוונות, הנותנות מענה לצרכים ולמאפיינים המיוחדים שלה. נקודת המוצא התאורטית של סקירה זו משלבת בין הגישה ההומניסטית ובין הגישה החברתית למוגבלות לצורך איתור, הערכה וטיפול באוכלוסייה זו.
הסקירה כוללת ידע מחקרי לצד ניסיון קליני ומעשי מישראל וממדינות נוספות,במיוחד ארה״ב, אנגליה, אוסטרליה ואירלנד. בחינת סלי השירותים השונים המיועדים לאוכלוסייה זו, מיהותם של הגופים הממשלתיים והחוץ-ממשלתיים המעניקים את השירותים ותהליכי גיבושה של מדיניות חברתית העוסקת באוכלוסייה זו עשויים לשמש את קובעי המדיניות בהתוויית מדיניות המותאמת לצרכיה המיוחדים. מדיניות שתביא בחשבון את ההיבטים השונים בסקירה תהלום עקרונות יסוד של הומניזם ודמוקרטיה והיא עשויה לקדם את רווחתה של אוכלוסייה זו באופן אפקטיבי ומתמשך.
 
לעיון בסקירה 
 
 
המסמך הוכן לבקשת מינהל המוגבלויות וכתיבתו התאפשרה בסיוע האגף למחקר, תכנון והכשרה של משרד הרווחה והשרותים החברתיים והוא נמצא ברשימת הדו"חות של אתר אגף מחקר, תכנון והכשרה בקישור המצורף .

 

לפריט המלא
קרא | הורד


להזדקן עם מוגבלות תפקודית    

מטרות המסמך :
לבחון האם קיימים מאפיינים ייחודיים של תהליכי הזדקנות (בריאותיים, תפקודיים, פסיכו-סוציאליים) בקרב אנשים מזדקנים עם מוגבלויות.
לבחון האם יש לאנשים מזדקנים עם מוגבלות צרכין מיוחדים השונים מאלה שיש לזקנים שעם הזדקנותם נהפכו למוגבלים בתפקודם
לבחון אם קיימים הבדלים בין סוגי המוגבלות (מוגבלות פיזית, קוגנטיבית, סנסורית וכו') באשר למאפיינים של תהליכי הזדקנותם ולצורכיהם.
לתאר את השירותים הקהילתיים הקיימים בעולם עבור אנשים מזדקנים עם מוגבלות

המסמך נמצא ברשימת הדו"חות של אתר אגף מחקר, תכנון והכשרה בקישור המצורף .

להורדת המסמך

 

 הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי: מחקר הערכה   מחברים נוספים : דורי ריבקין  

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (להלן – מש"ה) במשרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן – משרד הרווחה( שם לו מטרה לשפר את הטיפול באנשים עם מש"ה השוהים בדיור חוץ-ביתי. כאמצעי להשגת מטרה זו הוחלט לפעול כדי להקנות למטפלים של אנשים עם מש"ה כלים מקצועיים, להעצים אותם ולצמצם את תחושות הדחק והשחיקה שלהם. לפיכך, האגף פועל זה ארבעה עשורים להכשרת המטפלים במסגרות הדיור החוץ-ביתי. בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה מפעיל לאורך השנים את תהליך ההכשרה; המטפלים עוברים קורס ממושך ובסיומו הם מקבלים תעודת הסמכה לעבודה בתחום.
המטרה העיקרית של המחקר היא לבחון האם תהליך ההסמכה משיג את מטרותיו: א. משפר את הטיפול של המטפלים בדיירים עם מש"ה במסגרות הדיור החוץ-ביתי. ב. תורם להתמקצעות המטפלים ולהעצמתם, מפחית שחיקה ומעלה מוטיבציה בעבודה. ג. מעלה את המחויבות הארגונית של המטפלים, ותורם לתפיסת מקצוע המטפל כפרופסיה.
המחקר מצביע על תרומת הקורס ועל החשיבות של הרחבת תהליך ההסמכה לכלל המטפלים במערכת.

 

המחקר נערך ביוזמת האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה בשיתוף האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומומן בסיועם.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


סקירת השירותים החברתיים לשנת 2014    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2014 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

להלן הקישור לכל הסקירה.
להלן הקישור לפרק העוסק באנשים עם מוגבלויות.
להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה. (עמ' 545)

 תעסוקת אנשים עם עיוורון או לקות ראיה – סקירת ספרות    

כיום, לצורך שילובו המיטבי בתעסוקה של אדם עם עיוורון או עם לקות ראייה, מתבצע אבחון מותאם לאחר מכן, הוא עובר תהליכי הכשרה והשמה וכן סביבת העבודה מותאמת עבורו ולדרישות התפקיד. אך חרף המאמצים המושקעים, לא הושגה פריצת דרך משמעותית בתעסוקת אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה. הסקירה מכוונת לבניית מודל חשיבה אחר להכנת אנשים עם ליקוי ראייה לעולם העבודה כולל שיתוף המשפחה במהלך. יש המלצות מקצועיות בסקירה שצריך לעשות בהן שימוש.

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


סקירת ספרות בנושא אבחון אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית : הגדרה, הליכי אבחון וכלי הערכה פסיכולוגיים, תהליכים וכלים לאבחון תחלואה כפולה   מחברים נוספים : ד"ר שמעון שירי  

מתוך המבוא :
"במסגרת הלמידה וההתמקצעות המתמשכים אותם מקיים האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשנים האחרונות, מצאנו לנכון להעמיק את הידע בשני הנושאים המאוגדים בחוברת זו: כלים ותהליכים לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית בעולם ואבחנה מבדלת. הידע בנושאים אלה עובר עדכון ושינוי בשנים האחרונות. השינוי קשור בתהליכים נרחבים ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית ומשקף בין השאר את המעבר מגישה רפואית לגישה אקולוגית.
בחלק הראשון יוצגו ההגדרות המקובלות במקומות שונים בעולם, מה הם הגורמים אשר עשויים להשפיע על ההערכה של אינטליגנציה אצל אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומה הם המאפיינים של המבחנים הפסיכולוגיים המשמשים לרוב באבחונים מסוג זה. בחלק השני תוכלו להתרשם מהידע המחקרי הרלוונטי והעדכני ביותר בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נלוות. המסמך מתייחס גם לתחלואה הנפשית הנלווית למוגבלות שכלית התפתחותית וסוקר כלים ייחודיים שמאפשרים אבחנה מבדלת בינה לבין התסמונות הנפשיות העיקריות הנלווית אליה."

לקריאת הסקירה המלאה לחץ כאן.


המסמך הוכן לבקשת האגף לטיפול באדם עם מש"ה וכתיבתו התאפשרה בסיוע האגף למחקר, תכנון והכשרה של משרד הרווחה והשרותים החברתיים והוא נמצא ברשימת הדו"חות של אתר אגף מחקר, תכנון והכשרה בקישור המצורף .

 תחום ההתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים   מחברים נוספים : רן כהן, דימה לייקין  

מתוך המבוא של המאמר :
משרד הרווחה מטפח מזה עשרות שנים, עבודת מתנדבים ורואה את מעורבות הציבור ושיתוף האוכלוסייה בשירותי הרווחה כחלק בלתי נפרד מהמשימות עליהם מופקד המשרד.
התפקיד המרכזי אותו ממלאת ההתנדבות במצבי שגרה ומשבר, חיוני להבנתם של מקבלי ההחלטות. (2007, ( Brennan כיום, כאשר טכנולוגיות אינטרנטיות וסלולריות מתקדמות מאפשרת חיבור נוח וישיר בין ארגונים לבין מתנדבים פעילים ומתנדבים פוטנציאלים, קיימת חשיבות רבה למיפוי ולניטור תחום ההתנדבות ולהשפעתו בשטח. על מנת ללמוד על הידע הקיים בתחום מיפוי מערך ההתנדבות והערכת השפעתו )הן החיוביות והן השליליות) על קהל היעד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
סקר הספרות נחלק למספר חלקים:
1 )תחילה מוצגות הגדרות המקובלות מהארץ ומהעולם להתנדבות.
2 )לאחר מכן סקירה של השיטות המקובלות לאיסוף נתונים על מתנדבים, ומיפויים על פי תחומים.
3 )דרכים ושיטות להערכת השפעת המתנדבים בקהילה בה הם פועלים, כולל סקירה של כלי מדידה והערכה קיימים מהארץ ומהעולם.
4 )סיכום אינטגרטיבי הכולל המלצות לבעלי תפקידים לגבי בחינת כדאיות עריכת מיפוי, הגדרת קהל היעד והכלים הרלוונטיים לביצוע מיפוי והערכת תוצאות עבודת המתנדב בשטח בזמני שגרה ובעתות חירום.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה את תמונת הפעילות של המשרד ומאפשרת לבחון את טיב והיקף הצרכים ואת מידת השיפור בשירותים.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות,

חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

חלק ב' בפרק זה עוסק במדיניות הטיפול במזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

 להלן הקישור לכל הסקירה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.מדיניות הטיפול במזדקנים עם פיגור שכלי   מחברים נוספים : דליה נסים  

מתוך סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010 של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עמ' 475-496

מאמר זה מבקש לבחון את המגמות החדשות במתן טיפול ושירותים נלווים לאנשים מזדקנים עם פיגור שכלי, ולהציע כיווני מחשבה עתידיים בתחום זה. תחילה נסקור את המחקר בתחום, לרבות התייחסות למאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית המזדקנים עם פיגור שכלי. לאחר מכן, נעסוק בעקרונות של מדיניות הטיפול באוכלוסייה וביישום המדיניות, כפי שבא לידי ביטוי ברצף השירותים המוצע על ידי השירות לטיפול באדם עם פיגור שכלי, שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 
לסקירה המלאה

למאמר בנושא מדיניות הטיפול במזדקנים עם פיגור שכלי
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


סקירת השירותים החברתיים לשנת 2016    

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2016 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

להלן הקישור לכל הסקירה.


להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.