A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

סקירת ספרות המעבר ממעונות פנימייה לדיור קהילתי של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית    

נושא המעבר של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ממעונות פנימייה לדיור בקהילה הוצב בראש סדר העדיפות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והוא מוצא מקום נכבד בתכניות העבודה שלו לשנים הקרובות בתמיכה מלאה של השר ומנכ"ל המשרד.
במסגרת הפעילויות הנערכות למעבר זה וכחלק מתהליך הלמידה של הוועדה , נתבקשו הכותבים להכין סקירת ספרות מקצועית רלוונטית.
סקירת הספרות המצורפת עוסקת בסוגיית ה"אל מיסוד" (deinstitutionalization) והיא מתייחסת למעבר של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ממסגרות טיפול מוסדיות לדיור קהילתי.
במסמך סקירה של תהליכי "אל מיסוד" באירופה, ארה"ב ואוסטרליה, התייחסות לחסמים שונים, עקרונות בקידום "אל מיסוד" ולבסוף, סקירת מחקרים ואינדיקטורים לבחינת המשמעות וההשלכות של תהליכים אלה.

הסקירה הוזמנה על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים והיא נמצאת באתר המשרד תחת פרסומי יח' המחקר והערכה   וגם בקהילת הידע .

 

לפריט המלא
קרא | הורד


הכוון תעסוקתי, הכשרה והשכלה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   מגמות, מודלים והצעה למדיניות וליישום מודלים בישראל  

 בעשור האחרון חל שינוי בעמדות החברה כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), והם זוכים לשירותים רבים יותר ולשילוב בקהילה. השילוב בקהילה בא לידי ביטוי גם בתחום התעסקה, בו יש מעבר מעבודה סגרגטיבית במפעלים שיקומיים להשתלבות בשוק החופשי באמצעות תעסוקה נתמכת ובמע"ש תעשייתי. במקביל ישנה התפתחות בתחום ההשכלה ולימודי המשך לאנשים עם מש"ה באוניברסיטאות ומכללות בארץ ובעולם. מגמת השילוב של אנשים עם מש"ה בכלל התחומים בקהילה העלתה את הצורך בפיתוח מודלים נוספים לשילוב תעסוקתי מלבד המע"ש המסורתי . מטרת המסמך לסקור את המדיניות, הידע והניסיון בארץ ובעולם בהכוונה תעסוקתית, הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה של אנשים עם מש"ה ולספק המלצות על דרכי פעולה עתידיות.
 
המסמך הוכן לבקשת האגף לטיפול באדם עם מש"ה וכתיבתו התאפשרה בסיוע האגף למחקר, תכנון והכשרה של משרד הרווחה והשרותים החברתיים והוא נמצא גם בקהילת הידע .
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


השתלמות לקלינאי תקשורת שעובדים באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית   בשיתוף מרכז "אומר"  

ההשתלמות מיועדת לקלינאי התקשורת העובדים במסגרות הנמצאות תחת הפיקוח של האגף לטיפול באדם עם מש"ה, לקחת חלק בהשתלמות אשר תכשיר את המשתתפים בשימוש בעקרונות התת"ח וגם תקנה כלים לבניית ושימוש של מערכות תקשורת לאנשים המוגבלים ביכולת להביע את עצמם באופן מילולי.
בשנים האחרונות חל פיתוח מהיר ורחב בתחום השימוש במערכות תקשורת מגוונות (שפת סימנים, לוחות תקשורת, מחשבים, מכשירים עם פלט קולי ועד לשימוש נרחב ביפאד ובטבלטים), ויש צורך בלמידה ועדכון לגבי השימוש וההתאמה של מערכות אלו לשימושם של אנשים עם מש"ה, במטרה לשפר את תפקודם התקשורתי עם סביבתם ולשפר את איכות חייכם.
ההשתלמות בת 30 שעות, תתקיים במעון רוחמה בכפר סבא, החל מה – 22 באוקטובר.
יתקיימו 4 ימי לימדה קבוצתיים עם הרצאות והדגמות ושלושה מפגשים "וירטואליים" בהן המשתתפים יתבקשו לשתף את חבריהם והמדריכים בקורס בפרי עבודתם.

תנאי הקבלה לקורס:
הרשמה עד ה- 1 באוקטובר 2014
אישור השתתפות ע"י מנהל המסגרת בה בקלינאי מועסק.
התחייבות הקלינאי להמשיך לעבוד במסגרת במהלך שנה לפחות מתום ההשתלמות

מצ"ב תוכנית ההשתלמות וטופס הרישום.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


בשורה מרה והאדם עם פיגור שכלי - ערכת הדרכה לאנשי מקצוע    

מתוך החוברת : "מסירת בשורה מרה היא תמיד אירוע קשה. כאשר מדובר במסירת בשורה מרה למטופל עם מוגבלות שכלית התפתחותית, האירוע קשה עוד יותר מכיוון שהוא מציב בפני כלל העוסקים במקצועות הטיפול, הרווחה והבריאות, אתגר מקצועי ואנושי. במצבים אלה המטפלים- מוסרי הבשורה, נדרשים להתמודד עם קשייהם –הם, עם קשיי המטופלים, וגם עם המגבלה הקוגניטיבית המקשה את הבנת הבשורה המרה. בנוסף, זוכר המטפל כי לאופן ולעיתוי מסירת ההודעה ישנה משמעות והשלכות על התמודדות המטופל ומשפחתו, בטווח המיידי והארוך. החוברת מרכזת את המודלים המרכזיים למסירת בשורה מרה, שנבנו בארץ ובעולם ומכילה נספחים ובהם דוגמאות לשיטות התערבות נוספות…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


אנשים עם מוגבלות נוסעים בתחבורה ציבורית – חוברת בפישוט לשוני    

 -

החוברת מציגה מידע על הזכויות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותי בכל הנוגע לשימוש בתחבורה ציבורית והסעות. החוברת אף מפרטת את כלי התחבורה הציבוריים והשירותים שנועדו להקל על השימוש בהם כל אלה תוך פישוט לשוני של המידע והנגשתו לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

לפריט המלא
קרא | הורד