A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

Using Self-Directed Video Prompting to Teach Students with Intellectual Disabilities   שיטות לימוד ישירות ועצמאיות בעזרת סרטוני וידאו המיועדות לתלמידי תיכון בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ושימושן  

החוקרים בחנו את ההשפעה של סרטי הדרכה המוצגים ב-Ipad בלימוד 4 בני נוער עם מש"ה בינונית-קשה שני כישורי יום-יום. התלמידים למדו לנקות שולחן על-ידי סרטון הדרכה. כשהגיעו ל80% הצלחה בביצוע 3 פעמים ברציפות לימדו אותם כיצד להפעיל את ה-Ipad עצמאית בכדי להפעיל אפליקציה בה מופיעים סרטוני ההדרכה. בשלב האחרון המשתתפים לימדו את עצמם בעזרת הפעלת סרטון הדרכה שנמצא באפליקציה שלמדו כיצד להפעיל איך לשאוב את הרצפה. כל 4 המשתתפים למדו לשטוף את השולחן ולהפעיל את האפליקציה, ובסיום המחקר 2 ידעו לשאוב את הרצפה ועוד אחד היה בשלבי למידה.

המחקר פורסם בכתב העת: Journal of Behavioral Education, 22(3), 169-189

 

למחקר לחץ כאן

 

 

 Evaluation of a Video Prompting and Fading Procedure for Teaching DishWashing Skills to Adults with Developmental Disabilities   הערכת תהליך רכישת מיומנות הדחת הכלים בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות שימוש בסרטוני הדרכה והפחתת השימוש בהם לאחר רכישה המיומנות.  

החוקרים העריכו שימוש בסרטוני הדרכה לשטיפת כלים והפחתת השימוש בהם לאחר הרכישה בקרב 3 מבוגרים עם מש"ה. סרטון ההדרכה כלל תיאור של שטיפת כלים בפירוק לשלבים. כל שלושת המבוגרים עם מש"ה הגיעו ל-90-100% הצלחה בשלב רכישת המיומנות. לאחר רכישת המיומנות הורידו את הצגת סרטוני ההדרכה, אך הביצוע נפגע. לאחר מכן ביצעו פרוצדורת הכחדה בת 3 צעדים, בה עדו בהדרגה חיבור של שלבי שטיפת הכלים לשלבים רב-ממדיים. ההצלחה בביצוע הגיעה ל-80-100% לאחר הצגת הסרטונים מחדש בפרוצדורת ההכחדה החדשה. הביצוע ירד בבדיקה חוזרת לאחר 3 חודשים שהפסיקו להציג את סרטוני ההדרכה, אך עלה חזרה ל-80-90% הצלחה בהחזרת הסרטון שהוצג בשלב האחרון של פרוצדורת ההכחדה. ממצאים אלו מעידים כי שימוש בסרטוני הדרכה ופרוצדורות הכחדה יכולות להיות יעילות עבור מבוגרים עם מש"ה.
 

המחקר פורסם בכתב העת: Journal of Behavioral Education, 16(2), 93-109.


למחקר לחץ כאן

 Computer-Presented Video Prompting for Teaching Microwave Oven Use to Three Adults with Developmental Disabilities   הערכת תהליך רכישת מיומנות הכנת פופקורן במיקרוגל בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות שימוש בסרטוני הדרכה והפחתת השימוש בהם לאחר רכישה המיומנות.  

החוקרים העריכו את השימוש בסרטונים ללימוד 3 מבוגרים עם מש"ה כיצד להכין פופקורן במיקרוגל. האימון כלל פירוק של הפעילות ל-10 משימות, והועברה במטבח של מרכז היום בו המשתתפים שוהים. לביסוס רמת יכולת בסיסית המשתתפים התבקשו להכין פופקורן, ללא הנחיות או הסברים נוספים. לאחר מכן הציגו כל משימה ולאחר מכן נתנו למשתתפים לחקות את המשימה. לאחר רכישת המיומנות הורידו את השימוש בסרטים ובדקו את המשכיות קיום המיומנות גם ללא הסרטים, שבועיים, 6 שבועות ו-10 שבועות לאחר שלב הרכישה. 2 משתתפים הצליחו לבצע את הפעילות המלאה בשלב הרכישה והראו ברמת הצלחה של 80-100% בבדיקות המאוחרות יותר. הממצאים מראים כי לימוד באמצעות סרטונים יכולה להיות שיטת הוראה יעילה ללימוד כישורי יום יום עבור מבוגרים עם מש"ה.
 

המחקר פורסם בכתב העת: Journal of Behavioral Education, 14(3), 189-201

 

למחקר לחץ כאן

 

סרטון שמדגים את הגישה לשימוש בסרטוני הדרכה לאנשים עם מש"ה (באנגלית)