A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

CHANGING ATTITUDES TO LEARNING DISABILITY: A review of the evidence   שינוי עמדות כלפי מוגבלות שכלית: סקירת העדויות  

שיפור עמדות כלפי אנשים עם מש"ה הינה המטרה העליונה של Mencap. סקירה זו נכתבה על מנת לעזור ל-Mencap ולגופים נוספים להגדיר תחום זה על-ידי מתן סקירה של הניסיונות לשנות עמדות של אינדיבידואלים כלפי מש"ה, ולאבחן את הפערים בידע הקיים, כמו גם לספק הצעות להמשך הפעילות בתחום. המסקנות העולות מהסקירה הן: (1) שילוב בקהילה מגביר עמדות חיוביות כלפי אנשים עם מש"ה; (2) קיים ידע מועט לגבי עמדות ראשוניות כלפי מש"ה אליהם ניתן להשוות עמדות לאחר התערבות; (3) קיים בלבול רב לגבי מהי "מש"ה"- המונחים המשמשים להגדירה, שכיחותה ואמונות שגויות בנוגע ליכולות של אוכלוסייה זו; (4) נעשו ניסיונות לשינוי עמדות והפחתת אפליה בקרב ילדים ומבוגרים כאחד, וכן בקרב קבוצות ממוקדות כגון נותני שירות, מורים, אנשי טיפול ועוד; (5) ישנה חשיבות רבה לקשר עם אנשים בעלי מש"ה בשינוי עמדות; (6) ישנה סבירות רבה כי הקשר עם אנשים עם מש"ה צריך להיות מלווה בלימוד על מש"ה, טווח היכולות והצרכים של האוכלוסייה ועוד על מנת לשנות סטריאוטיפים שליליים; (7) קיים מעט מאוד מחקר על ההשפעות של שינוי עמדות על התנהגות בפועל. בדו"ח מוצג מודל רב-שלבי שיכול לעזור בתכנון והטמעה של תכניות עתידיות לשינוי עמדות בקרב אינדיבידואלים בנוגע למש"ה.

מאמר זה פורסם לראשונה באתר Mencap.

למאמר המלא באנגלית לחץ כאן.

המאמר מפורסם באתר קרן שלם באישורה של החוקרת ד"ר שירלי ורנר.