סקירת השירותים החברתיים לשנת 2014    
סקירת השירותים החברתיים לשנת 2014 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

להלן הקישור לכל הסקירה.
להלן הקישור לפרק העוסק באנשים עם מוגבלויות.
להלן הקישור לחלק העוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה. (עמ' 545)