סקירת ספרות בנושא אבחון אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית : הגדרה, הליכי אבחון וכלי הערכה פסיכולוגיים, תהליכים וכלים לאבחון תחלואה כפולה   מחברים נוספים : ד"ר שמעון שירי  
מתוך המבוא :
"במסגרת הלמידה וההתמקצעות המתמשכים אותם מקיים האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשנים האחרונות, מצאנו לנכון להעמיק את הידע בשני הנושאים המאוגדים בחוברת זו: כלים ותהליכים לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית בעולם ואבחנה מבדלת. הידע בנושאים אלה עובר עדכון ושינוי בשנים האחרונות. השינוי קשור בתהליכים נרחבים ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית ומשקף בין השאר את המעבר מגישה רפואית לגישה אקולוגית.
בחלק הראשון יוצגו ההגדרות המקובלות במקומות שונים בעולם, מה הם הגורמים אשר עשויים להשפיע על ההערכה של אינטליגנציה אצל אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומה הם המאפיינים של המבחנים הפסיכולוגיים המשמשים לרוב באבחונים מסוג זה. בחלק השני תוכלו להתרשם מהידע המחקרי הרלוונטי והעדכני ביותר בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נלוות. המסמך מתייחס גם לתחלואה הנפשית הנלווית למוגבלות שכלית התפתחותית וסוקר כלים ייחודיים שמאפשרים אבחנה מבדלת בינה לבין התסמונות הנפשיות העיקריות הנלווית אליה."

לקריאת הסקירה המלאה לחץ כאן.


המסמך הוכן לבקשת האגף לטיפול באדם עם מש"ה וכתיבתו התאפשרה בסיוע האגף למחקר, תכנון והכשרה של משרד הרווחה והשרותים החברתיים והוא נמצא ברשימת הדו"חות של אתר אגף מחקר, תכנון והכשרה בקישור המצורף .