סיכום מפגש הפורום הישראלי ללימודי מוגבלות IDSN שנערך ב - 23