תעסוקת אנשים עם עיוורון או לקות ראיה – סקירת ספרות    
כיום, לצורך שילובו המיטבי בתעסוקה של אדם עם עיוורון או עם לקות ראייה, מתבצע אבחון מותאם לאחר מכן, הוא עובר תהליכי הכשרה והשמה וכן סביבת העבודה מותאמת עבורו ולדרישות התפקיד. אך חרף המאמצים המושקעים, לא הושגה פריצת דרך משמעותית בתעסוקת אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה.
הסקירה מכוונת לבניית מודל חשיבה אחר להכנת אנשים עם ליקוי ראייה לעולם העבודה כולל שיתוף המשפחה במהלך. יש המלצות מקצועיות בסקירה שצריך לעשות בהן שימוש.

לפריט המלא
קרא | הורד