הנחיות להגשת דוח ביניים לקרן שלם      

 חוקרים המקבלים מענק מחקר מהקרן מתבקשים להגיש אחת לחצי שנה דו"ח ביניים. להלן ההנחיות להגשת דו"ח זה.


לפריט המלא
קרא | הורד