שינויים בזקנה באוכלוסייה עם מוגבלות קוגניטיבית ודרכי התערבות מותאמים   תוצאות מחקרים והמלצות  
המסמך מציג התייחסות להגדרת הזקנה, לשינויים במישורים השונים החלים בקרב אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית מזדקנים, אתגרים בהקשר זה , מחקרים והמלצות.
 
המצגת הוכנה על ידי ד"ר דליה ניסים, מפקחת ארצית לניהול ידע והדרכה של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

לפריט המלא
קרא | הורד