סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010      
סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה את תמונת הפעילות של המשרד ומאפשרת לבחון את טיב והיקף הצרכים ואת מידת השיפור בשירותים.

הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות,

חלק א' בפרק זה עוסק באוכלוסיית האנשים עם מש"ה.

חלק ב' בפרק זה עוסק במדיניות הטיפול במזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

 להלן הקישור לכל הסקירה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.