מדיניות הטיפול במזדקנים עם פיגור שכלי   מחברים נוספים : דליה נסים    
מתוך סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010 של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עמ' 475-496

מאמר זה מבקש לבחון את המגמות החדשות במתן טיפול ושירותים נלווים לאנשים מזדקנים עם פיגור שכלי, ולהציע כיווני מחשבה עתידיים בתחום זה. תחילה נסקור את המחקר בתחום, לרבות התייחסות למאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית המזדקנים עם פיגור שכלי. לאחר מכן, נעסוק בעקרונות של מדיניות הטיפול באוכלוסייה וביישום המדיניות, כפי שבא לידי ביטוי ברצף השירותים המוצע על ידי השירות לטיפול באדם עם פיגור שכלי, שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 
לסקירה המלאה

למאמר בנושא מדיניות הטיפול במזדקנים עם פיגור שכלי
 
 

 


לפריט המלא
קרא | הורד