הצהרה על קיום או היעדר הכנסות לחוקר      

סטודנטים לתואר שני או שלישי המקבלים מענק מחקר מהקרן מתבקשים למלא הצהרה זו ולהעבירה לקרן שלם בצירוף אישור ניכוי מס/תיאום מס הממוען לקרן שלם בשנת המס הרלבנטית לצורך קבלת התשלום הראשון והשני של המענק

 


לפריט המלא
קרא | הורד