פגיעה וניצול של ילדים עם מוגבלויות   חמרים נילווים לערכת מנחה בנושא איתור ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות במצבי סיכון משנת 2012  
חמרים נלווים  
לערכת מנחה בנושא איתור ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות במצבי סיכון
2012
 
מצגות, הרחבות ומידע בנושאים שונים, נספחים ועוד.
 
שער
פרק
תוכן
סוג התוכן
שער 1
 
נספח
שער 2
פרק 1
 
הרחבה
 
מצגת
פרק 2
מצגת
פרק 3
 
מצגת
פרק 4
הרחבה
 
מצגת
פרק 5הפרק אינו מופיע בספר המודפס
 
הרחבה
 
מצגת
 
נספחים
נספח
 
נספח
שער 3
 
נספח
שער 4
פרק 1
מצגת
פרק 2
מצגת
פרק 3
הרחבה
 
מצגת
פרק 4
מצגת
פרק 5
 
מצגת
פרק 6
הרחבה
 
 
מצגת
פרק 7
הרחבה
מצגת
 
נספח
שער 5
פרק 1
מצגת
פרק 2
הרחבה
מצגת
 
הרחבה
פרק 3
הרחבה
 
מצגת
פרק 4
מצגת
פרק 5
מצגת
פרק 6
מצגת
 
נספחים
נספח
 
מצגת
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
שער 6
פרק 1
מצגת
פרק 2
 
מצגת
פרק 3
מצגת
פרק 4
 
מצגת
פרק 5
מצגת
 
נספחים
נספח
נספח
 
נספח
נספח
נספח
נספח
שער 7
 
 
נספח
 
מאמרים, מחקרים וחומרי קריאה נוספים
 
שם
מחבר
שנה
 
 
לילך ארזי
 
2003
 
יפעת שחר
 
2004
 
Murphy G. H., & O’Callaghan, A
 
סיכם : גבו וייס
2005
 
רונית ארגמן
 
2006
ד"ר מירב מרום ובתיה חודטוב
 
2006
 
בתיה חודטוב
2007
 
גבריאלה עילם
2007
 
רמי בנבנישתי
 
2008
 
טליה אתגר
2009
 
מרים פבר
2009
 
בתיה חודטוב
2009
 
בתיה חודטוב
2012
 
בתיה חודטוב
2012
 
יפעת קליין
2012
 
טליה אתגר
2013
 
אורי גור דותן
2014
ד"ר אירית רשקוביץ
2014