הכללה בתעסוקה    
אקים ישראל יזמה את הפקת הסרטון לקידום יחס שוויוני ולקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות שכלית בשוק החופשי.

Y&R Israel - הפקה.