סמלים מונגשים - עשרת המכות   ברכת חג פסח שמח    
 -