תחום העוני בקרב אנשים עם מוגבלות ומוגבלות שכלית - אסופת מחקרים בתחום   מק"ט 190 | ד"ר עדי לוי ורד, גב' מיה סבג    
 
בשנים האחרונות עולה הבנת החשיבות של מחקר והבנה של נושא העוני בקרב אנשים עם מוגבלות בכלל ואנשים עם מש"ה בפרט. מחקרים עד כה מראים כי קיימים קשרים מורכבים בין מוגבלות ועוני, ועל כן ישנה חשיבות רבה במחקר מעמיק בתחום. זאת ועוד, ידוע מזה שנים רבות כי לחשיפה לעוני ישנן השלכות על בריאות, צמצום הזדמנויות חיים, השפעה על רמת השכלה ושיעורי תעסוקה ועוד. כמו כן, מחקרים מראים כי משפחות בהן בן משפחה עם מוגבלות הינן בעלות סבירות גבוהה יותר להיכנס אל מעגל העוני ואף להתקשות יותר לצאת ממנו. בהתאם, חוקרים מעלים בשנים האחרונות את החשיבות של הפחתת חסמים בצבירת נכסים בקרב אנשים עם מש"ה כאמצעי לקידום רווחה כלכלית.
 

בקישורים המצורפים תמצית קצרה של מקורות הדנים בסוגיית העוני במוגבלות:

1. מעבר לעוני בקרב משפחות עם ילדים בעלי מוגבלות שכלית

2. מוגבלות ועני במדינות מתפתחות: מחקר רב-ממדי

3. מוגבלות שכלית ועוני: מבוא למדור מיוחד

4. עוני בקרב מבוגרים עם מוגבלות: חסמים בקידום צבירת נכסים בחשבונות התפתחות עצמאיים


בוצע ע"י מכלול - יח' ההערכה ומחקר של קרן שלם, יולי 2015