"כל הלומד מדעים ואינו משמשם לתועלת אחרים – דומה לאדם החורש ואנו זורע" (סעדי)

קרן שלם שואפת לקדם ולשפר באופן מתמיד את השירותים הניתנים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולכן רואה לנכון לסייע ולעודד את הרחבת החקר בתחום, פיתוח הידע והפצתו בקרב אנשי המקצוע העוסקים בכך.

קרן שלם תומכת בעבודות מחקר שנועדו לשפר ולקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זאת כדי לאפשר להם להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת המשפחה, הקהילה והחברה בה אנו חיים.

עד כה תמכה הקרן בעשרות מחקרים אשר ניתן לראותם בעמוד מחקרים אקדמיים.

הקרן מעודדת הצעות מחקר ישימות בראש ובראשונה וכן כאלה שיש בהן חידוש, יצירתיות ותרומה מדעית לתחומים שונים הקשורים לשיפור איכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית והסובב אותו. ההצעות יכולות להיות ממגוון תחומי הדעת והדיסציפלינות השונות.

מדי פעם הקרן מפרסמת קול קורא למחקרים בנושאים ייעודיים יש לעקוב אחר הפרסומים תחת קול קורא בחדשות הקרן.

להלן ההנחיות להגשת בקשות לקבלת סיוע בשני מסלולים –

·         מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי

·         מענקי מחקר לחוקרים בתחום

שרון גנות, מנהלת תחום ניהול ידע | sganot@kshalem.org.il

 

 

תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל   מאגר כלים שימושיים לעוסקים במחקר  

חברת משב מחקר יישומי המלווה במחקרים מעצבים תכניות חברתיות רבות, ביניהן גם תכניות שקרן שלם שותפה להן.
תחת המעטפת של אחריות תאגידית יצרה החברה תרומה מיוחדת עבור קהילת החוקרים והחוקרות בישראל.
 
במסגרת התרומה ניתן למצוא את כללי APA בעברית ובאנגלית באופן ברור ומתומצת, טבלאות סטטיסטיות (מובהקויות), מחשבונים סטטיסטיים און-ליין וקישורים לאתרים מצוינים בנושא, מאמרים בנושא בניית כלי מדידה וההערכה, מצגות למרצים וסטודנטים ועוד.
 
בהמשך יתווסף עמוד עם עשרות סקלות תשובה תקניות, בעברית ובאנגלית, למגוון שאלות וטווחי ערכים.
 
חברת משב מקווה שהדבר יסייע ויתרום לעשייה המחקרית ותשמח לקבל משובים לגבי צרכים נוספים.
 
ניתן ליצור קשר במייל עם יוסי פריאר דרור 
 
קישור לאתר חברת משב המרכז את כל הכלים הנזכרים.

 
הנחיות להגשת דוח מחקר סופי לקרן שלם    

 את דוח המחקר הסופי יש להגיש על פי ההנחיות המפורטות במסמך זה. דוחות מסכמים שלא יוגשו על פי ההנחיות לא יתקבלו. לנוחיותכם המסמך הועלה בפורמט word על מנת שיקל עליכם להערוך את הדוח בהתאם


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות להגשת דוח ביניים לקרן שלם    

 חוקרים המקבלים מענק מחקר מהקרן מתבקשים להגיש אחת לחצי שנה דו"ח ביניים. להלן ההנחיות להגשת דו"ח זה.


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס בקשה להארכת מועד הגשת דוח מסכם    

  במקרים בהם חוקרים אשר קיבלו מענק מקרן סיוע מעריכים כי לא יוכלו להגיש את הדו"ח המסכם בתאריך שאליו התחייבו הם יכולים להגיש לקרן שלם בקשה להארכת המועד להגשת הדו"ח המסכם. להלן הטופס שיש להוריד, למלא ולשלוח בהתאם להנחיות.


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות להגשת בקשה למימון מחקר או דוקטורט או תזה בתחום המוגבלות השכלית    

 הנחיות אלה מיועדות למעוניינים להגיש בקשה באחד משני המסלולים : תזה/דוקטורט או מחקר.


לפריט המלא
קרא | הורד


כללים לכתיבה מדעית   בעת הגשת הצעות או דוחות מחקר לקרן שלם  

בעת כתיבת הצעת מחקר לקרן שלם ובעת הגשת הדו"ח המסכם יש לכתוב את הדו"חות על פי כללי הכתיבה המדעית.
מומלץ לפעול לפי ההנחיות ה - APA     
(American Psychological Association) המהדורה השישית.

ניתן למצוא הנחיות ברורות בקישורים הבאים :

- מתוך האתר של ארגון ה - APA

- מתוך האתר של משב, מחקר יישומי

- מתוך האתר של ספריית אורנים