"כל הלומד מדעים ואינו משמשם לתועלת אחרים – דומה לאדם החורש ואנו זורע" (סעדי)

קרן שלם שואפת לקדם ולשפר באופן מתמיד את השירותים הניתנים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולכן רואה לנכון לסייע ולעודד את הרחבת החקר בתחום, פיתוח הידע והפצתו בקרב אנשי המקצוע העוסקים בכך.

קרן שלם תומכת בעבודות מחקר שנועדו לשפר ולקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זאת כדי לאפשר להם להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת המשפחה, הקהילה והחברה בה אנו חיים.

עד כה תמכה הקרן בעשרות מחקרים אשר ניתן לראותם בעמוד מחקרים אקדמיים.

הקרן מעודדת הצעות מחקר ישימות בראש ובראשונה וכן כאלה שיש בהן חידוש, יצירתיות ותרומה מדעית לתחומים שונים הקשורים לשיפור איכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית והסובב אותו. ההצעות יכולות להיות ממגוון תחומי הדעת והדיסציפלינות השונות.

מדי פעם הקרן מפרסמת קול קורא למחקרים בנושאים ייעודיים יש לעקוב אחר הפרסומים תחת קול קורא בחדשות הקרן.

להלן ההנחיות להגשת בקשות לקבלת סיוע בשני מסלולים –

·         מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי

·         מענקי מחקר לחוקרים בתחום

שרון גנות, מנהלת תחום ניהול ידע | sganot@kshalem.org.il

 

 

הנחיות לבקשת ניוד תקציב בין סעיפים במחקרים    

 להלן ההנחיות לחוקרים המבקשים לנייד תקציב בין סעיפים


לפריט המלא
קרא | הורד


פורמט תקציב מחקר - דוגמא    

 במקרה של מחקר שאינו דוקטורט או תזה יש לצרף את התקציב הכולל הדרוש להשלמת המחקר המפורט לסעיפים ומחולק לשנים קלנדריות.

***הקרן אינה מממנת ציוד שאינו מתכלה ושכר חוקרים ראשיים.

את פורמט התקציב אותו יש לצרף בגוף המחקר ניתן להוריד מהקישור הבא.
שימו לב – הפורמט הינו באקסל לנוחיות החישובים והסכימה. יש להעתיק את הטבלה לגוף ההצעה תחת כותרת המשאבים הדרושים.

שימו לב כי לשונית אחת מציגה פורמט ללא שותפים ולשונית שניה מציגה פורמט עם שותפים.

 

 

 

 
האישורים הנדרשים ממשרדי הממשלה על מנת לבצע מחקר במסגרות ובשירותים השונים הניתנים לאנשים עם מוגבלות שכלית בגילאי לידה עד זקנה    

מחקרים העוסקים באיסוף נתונים מאוכלוסיות הבאות נדרשים להציג אישור משרד הממשלה הרלבנטי. חוקר שיבצע פעילות מחקרית ללא אישור זה פעל בניגוד לחוקי נהלי המשרדים הממשלתיים ובניגוד לחוקי האתיקה וישא באחריות הנלווית לכך, למנהלי בתי הספר, לשכות הרווחה והמסגרות הנותנות שירותים אסור לאפשר לחוקרים לאסוף נתונים ללא אישורים אלה

מענק קרן שלם מותנה בהצגת האישורים המתאימים מהגורם הרלבנטי.

על מנת לדעת למי יש לפנות על מנת לקבל את האישור יש להתייחס לקריטריונים הבאים :
א. אוכלוסיית המחקר
ב. השירות/המסגרת
ג. כיצד מאותרת האוכלוסייה

במסמך המצורף טבלה המסייעת בהבנה למי על החוקר לפנות על מנת לקבל אישור. שימו לב, לעיתים יש לקבל אישור משני גורמים שונים.
חשוב לציין כי מתן האישור לעריכת המחקר אינו מחייב את המשרד הרלבנטי לסייע באיתור אוכלוסיות המחקר. חובת האיתור הינה על החוקר בלבד!

טבלה זו מוגשת כשירות בלבד לחוקרים. ההנחיות המדויקות מפורסמות במשרדי העבודה והרווחה, הבריאות והחינוך והן התקפות.

קרן שלם אינה אחראית על תוכן הקישורים ועל שינויים במיקומם. קישורים אלה ניתנים כשירות בלבד ועל החוקר לוודא שאכן הינם נכונים, כמו כן, קרן שלם אינה אחראית על נושאי התפקידים במשרדים השונים האמונים על מתן האישורים. על החוקר לוודא שאכן נושא התפקיד מוסמך לתת את האישור לביצוע המחקר.

 

 


לפריט המלא
קרא | הורד


תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל   מאגר כלים שימושיים לעוסקים במחקר  

חברת משב מחקר יישומי המלווה במחקרים מעצבים תכניות חברתיות רבות, ביניהן גם תכניות שקרן שלם שותפה להן.
תחת המעטפת של אחריות תאגידית יצרה החברה תרומה מיוחדת עבור קהילת החוקרים והחוקרות בישראל.
 
במסגרת התרומה ניתן למצוא את כללי APA בעברית ובאנגלית באופן ברור ומתומצת, טבלאות סטטיסטיות (מובהקויות), מחשבונים סטטיסטיים און-ליין וקישורים לאתרים מצוינים בנושא, מאמרים בנושא בניית כלי מדידה וההערכה, מצגות למרצים וסטודנטים ועוד.
 
בהמשך יתווסף עמוד עם עשרות סקלות תשובה תקניות, בעברית ובאנגלית, למגוון שאלות וטווחי ערכים.
 
חברת משב מקווה שהדבר יסייע ויתרום לעשייה המחקרית ותשמח לקבל משובים לגבי צרכים נוספים.
 
ניתן ליצור קשר במייל עם יוסי פריאר דרור 
 
קישור לאתר חברת משב המרכז את כל הכלים הנזכרים.

 
הנחיות להגשת דוח מחקר סופי לקרן שלם    

 את דוח המחקר הסופי יש להגיש על פי ההנחיות המפורטות במסמך זה. דוחות מסכמים שלא יוגשו על פי ההנחיות לא יתקבלו. לנוחיותכם המסמך הועלה בפורמט word על מנת שיקל עליכם להערוך את הדוח בהתאם

 

להורדת ההנחיות בפורמט פי.די.אף

להורדת ההנחיות בפורמט וורד


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות להגשת דוח ביניים לקרן שלם    

 חוקרים המקבלים מענק מחקר מהקרן מתבקשים להגיש אחת לחצי שנה דו"ח ביניים. להלן ההנחיות להגשת דו"ח זה.


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס בקשה להארכת מועד הגשת דוח מסכם    

  במקרים בהם חוקרים אשר קיבלו מענק מקרן סיוע מעריכים כי לא יוכלו להגיש את הדו"ח המסכם בתאריך שאליו התחייבו הם יכולים להגיש לקרן שלם בקשה להארכת המועד להגשת הדו"ח המסכם. להלן הטופס שיש להוריד, למלא ולשלוח בהתאם להנחיות.


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות להגשת בקשה למימון מחקר או דוקטורט או תזה בתחום המוגבלות השכלית    

להורדת ההנחיות 
כללים לכתיבה מדעית   בעת הגשת הצעות או דוחות מחקר לקרן שלם  

בעת כתיבת הצעת מחקר לקרן שלם ובעת הגשת הדו"ח המסכם יש לכתוב את הדו"חות על פי כללי הכתיבה המדעית.
מומלץ לפעול לפי ההנחיות ה - APA     
(American Psychological Association) המהדורה השישית.

ניתן למצוא הנחיות ברורות בקישורים הבאים :

- מתוך האתר של ארגון ה - APA

- מתוך האתר של משב, מחקר יישומי

- מתוך האתר של ספריית אורנים
הצהרה על קיום או היעדר הכנסות לחוקר    

סטודנטים לתואר שני או שלישי המקבלים מענק מחקר מהקרן מתבקשים למלא הצהרה זו ולהעבירה לקרן שלם בצירוף אישור ניכוי מס/תיאום מס הממוען לקרן שלם בשנת המס הרלבנטית לצורך קבלת התשלום הראשון והשני של המענק

 


לפריט המלא
קרא | הורד