קרן שלם הוקמה על ידי מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם משרד הרווחה למתן סיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) ברשויות המקומיות.

מטרות פעילות קרן שלם כפי שהוגדרו הינן –
  • עידוד פיתוח ושיפור מגוון שירותים ייחודיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
  • יצירת תנאים לשילובם של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחברה
  • הגברת המודעות הציבורית לצרכים של האדם עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית
  • סיוע בהכשרת עובדים ומטפלים וסיוע בפיתוח תוכניות השתלמות
  • איסוף ועיבוד נתונים לשם תכנון והקמת שירותים בקהילה
חזון הקרן
לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) זכות בסיסית לחיות חיים נורמאליים בסביבתו הטבעית, לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולהשתלב במרקם החברתי, התרבותי והתעסוקתי עד כמה שניתן בהתאם ליכולתו, לרצונו ולצרכיו.