החל משנת 1996 פועלת הקרן גם בתחום פיתוח כח האדם מתוך הבנה כי במקביל לפיתוח הפיזי המואץ יש להשקיע משאבים ותשומות גם בכח האדם המטפל באוכלוסייה על מנת לספק לו ולסובבים אותו את השירות המיטבי.
 
קרן שלם מקיימת מערך הכשרה ייחודי לעוסקים בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית הכולל השתלמויות, קורסים ומפגשים מקצועיים שמטרתם קידום התמקצעות ומצוינות של כוח האדם העוסק בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית בקהילה, במחלקות הרווחה ובמגוון השירותים והמסגרות.
 
מדי שנה יוצאת הקרן בקול קורא לאיסוף צרכים בתחום ההכשרה של הצוותים העובדים בשטח.
כמו כן, בתחילת כל שנת לימודים אקדמית מתפרסם ידיעון משתלמים ובו כל מערך הקורסים וההשתלמויות של שנת הלימודים.

תמנע גבאי-מרקביץ, מנהלת תחום פיתוח כ"א והסברה | timna@kshalem.org.il
קול קורא לקורסים והשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ז    

 -

עמיתים יקרים,

קרן שלם ושירות קהילה באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ממשיכים לפעול עמכם לקידום התמקצעות ומצוינות כוח האדם העוסק בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית בקהילה, במחלקות הרווחה ובמגוון השירותים והמסגרות.
אנו פונים אליכם לצורך איסוף צרכים בתחום ההכשרה של הצוותים העובדים בשטח, בדגש על צוותים בטיפול ישיר, לקראת שנה"ל הבאה : תשע"ז 2016-2017.
לנוחיותכם, צירפנו תקציר של מגוון הקורסים הניתנים מדי שנה, אך כמובן שהנכם מוזמנים לשלוח צרכים נוספים העולים בעבודה היומיומית.
את החומרים המצורפים, מפורטים וחתומים יש להעביר לקרן שלם, לתמנע גבאי מרקביץ timna@kshalem.org.il עד לתאריך 30 במרץ 2016.

אנא, פעלו בהתאם להנחיות במסמך זה לשם הגשת הצרכים במועדם.
שיתוף הפעולה אתכם חיוני ונחוץ על מנת שניתן מענה לצרכים האמתיים מהשטח.

להורדת הקול הקורא לחץ כאן

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


ידיעון ההשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ו 2015-2016    

 -

אנו גאים להציג את ידיעון את ההשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ו  2015-2016, ומזמינים אתכם לקחת חלק במגוון הקורסים וההשתלמויות המוצעים בו.

נאחל לכולנו שנת לימודים ועבודה פורייה, שנה של העמקת הידע והרחבת האופקים.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


ידיעון ההשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ה 2014-2015    

 -

אנו גאים להציג את ידיעון את ההשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ה 2014-2015, ומזמינים אתכם לקחת חלק במגוון הקורסים וההשתלמויות המוצעים בו.

נאחל לכולנו שנת לימודים ועבודה פורייה, שנה של העמקת הידע והרחבת האופקים.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מימון בתחום רפואת החירום   עזרה ראשונה במרכזי יום 21+ ומע"שים בקהילה – התנעת מהלך ארצי  

מתן עזרה ראשונה במצבים של חרום רפואי במסגרות היום הינו חשוב ומציל חיים.
בעבר, מסגרות היום עסקו בכך באופן עצמאי או על פי דרישת הרשויות לשם קבלת אישור להפעלת מסגרת יום.
לאור חשיבות הנושא הוחלט באגף לטיפול באדם עם מש"ה, להניע מהלך ארצי של הכשרת הצוותים במרכזי היום ובמע"שים ורכישת מכשירי החייאה הנדרשים על פי התקנות לחוק מוסדות ציבוריים(2007). וזאת בסיוע ובמימון חד פעמי של קרן שלם.

אופן העברת דרישות התשלום לקרן שלם :
לאחר ביצוע הקורס/ים ורכישת המכשירים על פי הנוהל המצ"ב ולאחר התשלום עבורם ע"י הגורם המפעיל את המסגרות,
יעביר כל מפעיל לקרן שלם דרישת תשלום אחת הכוללת אסמכתאות ( חשבוניות /קבלות נאמנות למקור) על תשלום עבור הקורס/ים שבוצעו והמכשיר/ים שנרכשו לכלל המסגרות שבהפעלתו.
יש לצרף לדרישת התשלום טבלה המפרטת את המסגרות, מיקומן, עלות כל קורס ומכשיר.


נשות הקשר לנושא מטעם קרן שלם-

אביבית וקנין - 03-9601122 avivit@kshalem.org.il
שולמית גלעדי- 03-9601122 office@kshalem.org.il
תמנע גבאי מרקביץ- Timna@kshalem.org.il

להלן המסמכים בהם יש להיעזר לשם ביצוע התהליך :

 

לפריט המלא
קרא | הורד


ידיעון השתלמויות לשנת הלימודים תשע"ד 2013-2014    

אנו מתכבדים להציג בפניכם את תוכנית הלימודים לשנה הקרובה. ידיעון זה מציג מגוון רחב של תכניות הכשרה והשתלמויות, המקיפות את קשת הנושאים הרלוונטיים לתחום המוגבלות השכלית ומועברות על ידי טובי המרצים בארץ, כל זאת מתוך רצון להעמיק את הידע ולספק את הכלים הנחוצים לעובדים בתחום בעבודתם היומיומית. האתגר המרכזי הניצב בבניית התוכניות לשנה"ל הנוכחית היה מתן מענה מותאם לצרכים שהועלו על ידי הפועלים בשטח, בהתאם למדיניות המשרד ובכפוף לנושאי הליבה שנקבעו על ידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי). אנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל הלומדים של קרן שלם ומאחלים לכם שנת לימודים פוריה…

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא לאיסוף צרכים לקורסים והשתלמויות לשנה"ל תשע"ד 2013-2014    

כבכל שנה – קרן שלם ומשרד הרווחה, השרות לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה ממשיכים לפעול עמכם לקידום התמקצעות ומצוינות של כוח האדם העוסק בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית בקהילה, במחלקות הרווחה ובמגוון השירותים והמסגרות.

גם בשנה זו אנו פונים אליכם בדבר איסוף של צרכים בתחום ההכשרה של הצוותים העובדים בשטח, לקראת שנה"ל הבאה : תשע"ד 2013-2014. מצ"ב הקול הקורא וההנחיות להגשת צרכים.

לפריט המלא
קרא | הורד


תוכנית חומש להכשרה ולהשתלמויות של עובדים בתחום הטיפול באדם המפגר בקהילה, 1998   ריכוז וכתיבה : שרה קרניאל, הנחיה מקצועית : מרים כהן  

תוכנית החומש להכשרה והשתלמויות של עובדים בתחום הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה אשר פורסמה בשנת 1998 היא פרי יוזמה של הועדה לפיתוח כח אדם, מחקר וטכנולוגיה בקרן שלם. הוועדה פעלה עד לשנת 2011.
מטרת תוכנית זו לפרוס מערך רב-שנתי של תוכניות-לימוד העונות לצרכים מקצועיים-תפקודיים עכשויים ועתידיים של קבוצות עובדים בתפקידים שונים במטרה לקדם ולשפר את הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


דוגמאות לקורסי קרן שלם    

לפריט המלא
קרא | הורד


טופס רישום למועמד    

לפריט המלא
קרא | הורד


טופס בקשה להשתלמות מקומית מחוזית    

לפריט המלא
קרא | הורד


טופס בקשה להשתלמות ארצית    

לפריט המלא
קרא | הורד


גלגולה של השתלמות    

לפריט המלא
קרא | הורד