קרן שלם סייעה עד היום לעשרות מחקרים אקדמיים בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית שתרמו מדעית ויישומית לקידום ופיתוח השירותים והטיפול בתחום זה.

מאגר כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך המחקרים האקדמיים שנעשו בסיועה של קרן שלם.

כלי המחקר הינם גרסאות שנעשו בהן שימוש על ידי החוקרים עצמם ולכן יתכנו אי התאמות בין פרטי הכלי המקורי לבין הפרטים המתוארים במאגר.

כל המעוניין להשתמש באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.

** בכל פריט מידע בו מצויין המונח – פיגור שכלי הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)

שרון גנות, מנהלת תחום ניהול ידע |  sganot@kshalem.org.il

מחקרים איכותניים    

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם העוסקים בקידום ושיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובבים אותם. * בכל פריט מידע בו מצויין המונח - פיגור שכלי הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)     ראיונות עומק פתוחים לא מובנים התמודדות הורים לילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) במגזר הערבי להיות אם לילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) בקיבוץ שאלון עומק חצי מובנה- עמדות…

קרא עוד


מחקרים כמותניים    

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם העוסקים בקידום ושיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובבים אותם. * בכל פריט מידע בו מצויין המונח - פיגור שכלי הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012) טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר בשפה הערבית טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר של בני/בתי בשפה הערבית כלי מחקר בתחום איכות החיים רווחה נפשית וחרדה שאלון אושר סובייקטיבי שאלון איכות חיים - CCSQL…

קרא עוד


כלי מחקר מונגשים לאנשים עם מוגבלות שכלית    

כלי המחקר המוצגים בעמוד זה נלקחו מתוך מאגר המחקרים של קרן שלם העוסקים בקידום ושיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובבים אותם. * בכל פריט מידע בו מצויין המונח - פיגור שכלי הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)   כלי מחקר בתחום איכות החיים רווחה נפשית וחרדה שאלון איכות חיים - Cummins שאלון איכות חיים PWI דיור שאלון להערכת הסביבה הפיסית של הוסטלים …

קרא עוד