קול קורא להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור השכלי) לשנת 2015    

 -

 הועדה למחקר של קרן שלם מודיעה בזאת על האפשרות הניתנת לחוקרים או גופים, לסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית (פיגור שכלי) המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) והסובב אותו.

להלן הקול הקורא בקובץ המצורף להורדה.

להנחיות המפורטות להגשת הצעות, לחץ כאן.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא להגשת הצעות לתוכניות / קורסים ייחודיים בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אקדמיים   לשנה"ל תשע"ה 2014-2015  

קרן שלם שואפת ופועלת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ומקדמת את המודעות לאוכלוסייה זו בקרב כלל החברה הישראלית.
אופייה והתנהלותה העתידית של החברה בישראל תלויים בדור העתיד של אנשי המקצוע בתחומי האקדמיה השונים, אשר ישימו על סדר היום שלהם את ההיכרות והחשיפה לאנשים עם מוגבלויות שונות, ביניהן מוגבלות שכלית התפתחותית ובכלל זה לימוד אורח חייהם, איכותם, כישרונותיהם ויכולותיהם בכל תחומי החיים.

ועדת פיתוח כ"א של קרן שלם מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים להגיש הצעות לתמיכת הקרן בתוכניות / קורסים ייחודיים וחדשניים, אשר יחשפו את הלומדים באקדמיה
במגוון הפקולטות והמחלקות השונות, לתחום המוגבלות השכלית התפתחותית (האדם ומשפחתו).

פרטים נוספים והנחיות בקובץ המצורף.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא להגשת הצעות להערכת תכנית הנגשה קוגניטיבית של אתרי פנאי עבור משפחות ויחידים עם מגבלה שכלית התפתחותית    

 קרן שלם והשותפים מזמינים בזאת להגיש הצעות להערכת תכנית הנגשה קוגניטיבית של אתרי פנאי עבור משפחות ויחידים עם
מגבלה שכלית התפתחותית.

להלן ההנחיות בקובץ המצורף.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לשרון גנות, מנהלת תחום ניהול ידע בקרן שלם.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא להגשת הצעות לביצוע סקר בנושא : עמדות אנשי צוות במסגרות כגורם מניע לפעילות גופנית עבור אנשים עם מש"ה    

 קרן שלם מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע סקר בנושא : עמדות אנשי צוות במסגרות כגורם מניע לפעילות גופנית עבור אנשים עם מש"ה.
להלן ההנחיות בקובץ המצורף.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לשרון גנות.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא של קרן שלם להצעה עבור סקירת ספרות ומקורות ידע בנושא -   תוכניות שעוסקות בשינוי עמדות וקבלת השונה, בדגש על אוכלוסיות עם מוגבלויות, בקרב תלמידי גן עד תיכון בישראל  

קרן שלם מבקשת לקבל הצעות לכתיבת מסמך הסוקר את הספרות המקצועית הרלוונטית בנושא - תכניות להעלאת המודעות, חינוך לקבלת השונה ושילובו בחברה, בדגש על אוכלוסיות עם מוגבלויות, במערכת החינוך, לתלמידי גן עד תיכון. תכניות שנכתבו ואושרו ע"י משרד החינוך ומידת יישומן ( אם בכלל ) במסגרות החינוכיות בעשר השנים האחרונות. המסמך יציג את תחומי הידע, הכלים והניסיון היישומי הכולל הפקת לקחים, הצלחות ותובנות.   להלן ההנחיות להגשת ההצעות.   בשאלות ניתן לפנות לשרון גנות, רכזת ניהול ידע ומחקר sganot@kshalem.org.il

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא להגשת תקצירים לכנס חומש לשנת 2014    

הכנס הארצי ה-9 לשיקום של עמותת חומ"ש – על אמנה, אמונות והגשמה – יתקיים בימים שני ושלישי, א'-ב' אדר ב' תשע"ד (3-4/3/2014) בכפר המכביה. הכנס יתמקד במגוון סוגיות שיקומיות, ברוח אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות שונות. מצ"ב נהלים והנחיות להגשת תקצירים לוועדה המדעית של הכנס.   קרן שלם שותפה במימון הכנס.

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא ללקיחת חלק במיזם ההתנדבות הישראלי    

המיזם, מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל, מקדם אסטרטגיה בין מגזרית רחבת טווח, במטרה להרחיב ולבסס את היקף ההתנדבות וההשתתפות החברתית בקרב הציבור הישראלי. הוא פועל במטרה להרחיב את המודעות, האיכות, הכמות, ההשפעה והנגישות של ההתנדבות הבין מגזרית בישראל באמצעות חיזוק ופיתוח תשתיות התנדבות ברות קיימא. זו ההזדמנות שלכם לקחת חלק בעיצוב פני ההתנדבות וההשתתפות החברתית בישראלי. הצטרפו גם אתם לארגונים חברתיים, עסקיים וציבוריים שיקחו חלק בשיח מקצועי אשר יתווה את תכנית הפעולה של המיזם. להורדת טופס קול קורא לעסקים לחצו כאן להורדת טופס קול קורא לארגונים…

קרא עוד


קול קורא לאיסוף צרכים לקורסים והשתלמויות לשנה"ל תשע"ד 2013-2014    

כבכל שנה – קרן שלם ומשרד הרווחה, השרות לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה ממשיכים לפעול עמכם לקידום התמקצעות ומצוינות של כוח האדם העוסק בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית בקהילה, במחלקות הרווחה ובמגוון השירותים והמסגרות.

גם בשנה זו אנו פונים אליכם בדבר איסוף של צרכים בתחום ההכשרה של הצוותים העובדים בשטח, לקראת שנה"ל הבאה : תשע"ד 2013-2014. מצ"ב הקול הקורא וההנחיות להגשת צרכים.


לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא למחקרים ייעודיים לשנת 2014    

 קרן שלם פועלת ליישום המסקנות שעלו מתוך מגוון המחקרים להם ניתן סיוע במהלך השנים האחרונות. כחלק מההמלצות למחקרי המשך בתחומים שונים וועדת המחקר  של קרן של"ם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם פיגור שכלי ( מוגבלות שכלית התפתחותית ) ברשויות המקומיות מבקשת לקבל הצעות לביצוע מחקר. להלן הקול הקורא.  

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד