A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

"אהבה ללא גבולות?"- תפיסות עובדים סוציאליים ביחס לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות דיור חוץ- ביתיות   מק"ט 890-104-2018| מנחה: ד"ר רוני הולר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מחקר זה מבקש לבחון את תפיסותיהם של עובדים סוציאליים ביחס לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית המתגוררים במסגרות דיור חוץ-ביתיות. שלוש שאלות מנחות את המחקר: (1) מהן התפיסות של עובדים סוציאליים לגבי זוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית? (2) מהן התפיסות של עובדים סוציאליים ביחס למדיניות הקיימת בארגונם כלפי זוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית? (3) מהן דרכי ההתערבות של עובדים סוציאליים בנושאים הקשורים לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית?
המחקר נשען על הפרדיגמה האיכותנית. לצורך המחקר נערכו ראיונות חצי-מובנים עם חמישה-עשר עובדים סוציאליים אשר עובדים במסגרות דיור חוץ-ביתיות ואשר נדגמו באופן מכוון. הנתונים שנאספו נותחו בהתאם לעקרונות הניתוח התמטי.
במחקר יוצגו הנחות היסוד של העובדים הסוציאליים לגבי זוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית, תפיסותיהם לגבי השלבים השונים בזוגיות ותפיסת תפקידם ביחס לתחום הזוגיות בעבודתם עם אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות הדיור. בנוסף, הממצאים יאפשרו לזהות חסמים, ברמת הפרקטיקה והמדיניות, אשר מגבילים את היכולת של אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות דיור חוץ ביתיות לממש את שאיפתם לזוגיות.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


שירות מכוון אדם - ערכים ונורמות במתן שירות    

מתוך המאמר :
"אישרורה של האמנה בישראל היווה הצהרת כוונות בהתייחס לעיצוב פני החברה ושירותים עבור אנשים עם מוגבלויות. לאורם של תהליכים מורכבים אלו, אימץ מינהל המוגבלויות שבמשרד הרווחה את גישת "שירות מוכוון אדם". שלום ולהבי (2018) ציינו כי התבססותה של גישה זו וההחלטה על תרגומה למדיניות במתן השירות הינה תוצר של שלושה כוחות מרכזיים: האחד - האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות. השני - התבססותה של מנהיגות אנשים עם מוגבלות והשלישי - תמורות שחלו במאפייני המינהל הציבורי-ממשלתי,  המכוונות ליצור משילות ציבורית חדשה ובכללה יצירת שותפויות בין מגזריות ושיתוף לקוחות בקבלת החלטות הנוגעות לחייהם. על אף השימוש השכיח במושג זה בשנים האחרונות, נראה כי ארוכה הדרך לתרגומו המלא לפרקטיקה. מינהל מוגבלויות שבמשרד העבודה והרווחה בישראל שוקד בימים אלה על הבניית גישה זו, הממוקדת ביכולותיו של הפרט וברצונותיו ורואה בו אדון לחייו והטמעתה בקרב נותני השירותים וצרכניהם (דניאל, 2018.)
 
מאמר זה יציג את שורשיה הערכיים של תפיסת שירות מוכוון אדם ויציע קווים מנחים ליישומה."
 
המאמר הועלה לאתר קרן שלם באדיבות מרכז הידע במכון טראמפ, בית איזי שפירא.
 
לקריאת המאמר לחץ כאן.

לפריט המלא
קרא | הורד


ערכת הפניה לעו"ס המפנה עבור תהליך אבחון באגף לטיפול באדם עם מש"ה    

הערכה מכילה:

1. טופס הפניה
2. מתווה דו"ח סוציאלי נדרש
3. שאלון פרטי רקע רפואי (רשות)
4. נספח 1- כתב ויתור סודיות
5. נספח 2- שאלון מסייע (רשות)

הערכה מתוך קהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מיפוי ואפיון המשתתפים בקורסי קרן שלם בשנים תשע"ד- תשע"ו   מק"ט 203| ד"ר עדי לוי- ורד, גב' מיה סבג  

 מחקר הערכה זה נעשה ע"י מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.
בדו"ח זה מוצג ניתוח ומיפוי מאפיינים של 1,411 משתלמים שהשתתפו ב- 76 קורסי הכשרה של קרן שלם בין השנים 2014-2016. הניתוחים מתייחסים ל- 30 קורסים שהתקיימו בשנת 2014, 33 קורסים בשנת 2015 ו-13 קורסים בלבד משנת 2016 המהווים כ-46% מהקורסים שקרן שלם מימנה באותה השנה (זוהי כמות הקורסים שהסתיימו נכון לנקודת הזמן בה הוחלט לבצע את המיפוי הנוכחי). לנוכח ההתייחסות למחצית מהקורסים שהועברו בשנת תשע"ו, מוצגים בדו"ח זה, הממצאים עבור כלל המדגם שנלקח, ובנספחים מוצגת ההפרדה לפי שנים.
המיפוי מתמקד בשני היבטים:
א. אפיון המשתתפים – הכולל מאפיינים דמוגרפיים כגון מגדר, מגזר ומקום עבודה בארץ, נתונים תעסוקתיים (תפקיד וסוג מסגרת בה עובדים)
ב. אפיון הקורסים – הכולל מאפיינים כגון סוג הקורסים, בעלי התפקידים עבורם יועדו הקורסים, רוחב הפריסה שלהם והגופים המכשירים שהעבירו אותם.

לקריאת הדו"ח המלא
לחץ כאן
 
לקריאת תקציר המנהלים לחץ כאן

לצפייה במצגת סיכום הממצאים
לחץ כאן
 
 
 

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


תואר שני בחינוך מיוחד בהתמחות ב"מוגבלות שכלית"   אוניברסיטת בר אילן, ביה"ס לחינוך, המגמה לחינוך מיוחד, ראש ההתמחות פרופ' חפציבה ליפשיץ  

 "יש להכיר בכבוד והערך של כל בני משפחת האדם , ובזכויותיהם השוות , כבסיס לחירות, צדק ושלום בעולם"
אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ( 2006 ) עומדת בבסיס התכנית לתואר שני בתחום המוגבלות השכלית.
התכנית נועדה להעניק לסטודנטים מידע חדשני, תיאוריות ומחקרים לגבי דרכי הערכה ותכניות התערבות אשר יתרמו לשיפור התפקוד של בעלי מוגבלות שכלית מבחינה קוגניטיבית, רגשית וחברתית, לשילובם ושיתופם במידה המקסימלית בחברה והקהילה.

מטרות התכנית :
• הקניית מידע על תכניות התערבות לפעוטות וילדים עם מוגבלות שכלית בגיל הרך ובוגרים בעלי מוגבלות קשה
• הקניית יכולת לאתר קשיים אקדמיים בקרב ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית
• הקניית מידע על ההתפתחות והלמידה של אנשים עם מוגבלות שכלית במעגל החיים (התבגרות, בגרות וזקנה(.
• הקניית מידע על תסמונות שונות: תסמונת דאון, תסמונת וויליאמס, פרג'יל X וכן מוגבלות פיזית
• הקניית מידע חדשני בתחום הגנטיקה ומדעי המוח בתחום זה

ההתמחות מקנה הכשרה עיונית ומעשית לעבודה עם תלמידים עם מוגבלות שכלית, שתקדם את הלומדים בה לתפקידי ריכוז, הדרכה, ניהול והוראה במגוון אוכלוסיות ושכבות גיל.

 

לפרטים נוספים לחץ כאן

 סיור מקצועי – עו"סים רכזי תחום טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ממחלקות הרווחה ברשויות המקומיות , לונדון ולידס באנגליה , יוני 2016   ביוזמה ובמימון של קרן שלם  
 -

 

הדשא של השכן ירוק - אבל לא יותר משלנו : סיור לימודי של קרן שלם לאנגליה

20 עו"סים, מנהלים ומרכזי תחום מש"ה במחלקות הרווחה והשירותים החברתיים ברשויות המקומיות והאזוריות יחד עם נציגי קרן שלם, משרד הרווחה והשירותים החברתיים והשלטון המקומי חזרו מסיור לימודי באנגליה שנערך בחודש יוני השנה. זוהי הפעם השנייה שקרן שלם מוציאה משלחת לימודית לחו"ל. המשלחת הקודמת התקיימה בשנת 2013 לשטוקהולם בשבדיה.

מסורת הסיורים הלימודיים של קרן שלם בחו"ל החלה לפני כחמש שנים לאור הצלחתו של "יום סיור נוסע" שמקיימת קרן שלם בארץ כבר למעלה מעשור. מטרת הסיור הלימודי בחו"ל, לאפשר לאנשי המקצוע הפועלים בשטח ללמוד מהנעשה בעולם ולקבל השראה מהשירותים הניתנים בעולם בתחום השירותים לאנשים עם מש"ה.

ריבה מוסקל, מנכ"ל קרן שלם, אשר עמדה בראש המשלחת מספרת :"לפני שלוש שנים קיימנו את הסיור הראשון לשטוקהולם שבשבדיה. עד היום ניתן לשמוע את ההדים על הסיור וההנעה לפעול וליזום בהשראת המפגשים והסיורים שקיימנו שם. אצלנו בקרן שלם דוגלים בכך שידע=כוח ולכן שואפים כל העת ללמוד ולהיחשף למגוון רחב של סיפורי הצלחה ומודלים שהוכיחו עצמם במטרה לעורר השראה ולהניע ליוזמות בשטח בקרב העושים במלאכה אצלנו בישראל".

אז מה בעצם קורה אצל האנגלים?
באנגליה השירות הסוציאלי לילדים ושירותי החינוך לילדים הם תחת אחריותו של משרד החינוך. עם זאת, כל השירותים הסוציאליים, מערכת החינוך ומערכת הבריאות מחויבים לעבוד יחד. השירותים החברתיים ושירותי החינוך, מסופקים על ידי הרשויות המקומיות, אשר מוגדרות על פי אזורים גיאוגרפיים. הילדים והצעירים זוכים לשירותים הניתנים על ידי מחלקות ייעודיות בתוך הרשויות המקומיות . שירותים אלו יכולים להיות מסופקים על ידי ארגונים מהמגזר הפרטי, ארגונים וולונטריים או כאלו שאינן למטרות רווח.

הטיפול בעולמם של המבוגרים פועל תחת חקיקה של שני חוקים עיקריים:
חוק הטיפול 2014 הנחשב לרפורמה המשמעותית ביותר שנעשתה באנגליה מזה למעלה מ - 60 שנה, בעיקר לאור העובדה שנתן בידי המטפלים והמטופלים את השליטה וקבלת ההחלטות על הטיפול והתמיכה בהם. עקרונות החוק משמשים כבסיס לטיפול ולתמיכה ויש בהם דגש רב יותר על מניעה, ועל עידוד אנשים לחיות אורח חיים חיובי ובריא, אשר מפחית, מונע או מעכב את הצורך בטיפול.

חוק נוסף הוא חוק "יכולת מנטלית 2005 " המספק מסגרת להעצמת ולהגנה על אנשים חסרי יכולת לקבל החלטות עבור עצמם. החוק מבהיר מי יכול לקבל החלטות עבורם, באילו מצבים, ואיך הם צריכים לנהוג.

יוצאים לדרך
הסיור אורגן בשיתוף עם עמותת " לומוס LUMOS , האנגלית ( שנוסדה ע"י הסופרת ג'יי קיי רולינג , יוצרת סדרת "הארי פוטר" ) והתחיל בפגישת רקע עם אנשי מקצוע העוסקים בתחום המוגבלויות.

תוכנית הסיור כללה בין השאר: ביקור ומפגש עם עמותת LUMOS - עמותה המפעילה שירותים ותוכניות לאוכלוסיות מגוונות של אנשים עם צרכים מיוחדים,
CHANGE- ארגון המעסיק אנשים עם לקויות למידה בשכר רגיל. Rothwell Day Centre - מרכז יום ומיזם חברתי שלא למטרת רווח, המספק שירותי תמיכה וטיפול ומסגרת טיפולית לכל סוגי המוגבלויות. Paperworks - מיזם חברתי עסקי המיועד בעיקר לאספקת תועלת חברתית, תוך הסתמכות על הכנסות ממסחר לצורך תמיכה כספית. מפגש עם NHS England- Department of Health - משרד הבריאות האחראי על שירות הבריאות הלאומי , Shared Lives Plus – housing scheme – מיזם של חיים משותפים. Foodworks café - בית קפה שהינו חלק מארגון- Supportworks אשר מספק מגוון של שירותים והזדמנויות בדיור, הכשרות, תעסוקה ושילוב בקהילה. Lough Road - מרכז בו ניתנת תמיכה משפחתית לתקופות קצרות, עבור ילדים ואנשים צעירים עם מוגבלויות קשות ומורכבות. Springboard Opportunity Group - תוכנית התומכת בילדים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות, מלידה ועד 5 שנים ובני משפחותיהם, St Quintin’s children’s centre - מרכז תמיכה לילדים צעירים נכים ובני משפחותיהם. Norwood services- Kennedy Leigh family center - קרן צדקה יהודית שנוסדה לפני למעלה מ-200 שנים. ועוד.

התרשמנו במיוחד מהמפגשים האישיים עם ה"מסנגרים" , אנשים עם מוגבלויות שכליות ואחרות שעובדים בשכר במשרד הבריאות כיועצים וכמדריכים ומסייעים בחשיפת התחום ובסיוע בהשתלבות בעבודה בשוק החופשי, למעסיקים ולאנשים עצמם.

קולות מהשטח
ההזדמנות והאפשרות לעו"סים , עובדי שטח, להשתתף במשלחת מהווה אמירה מקצועית משמעותית כלפי העובדים עצמם והרשויות מהן הם מגיעים. נושא הטיפול והסיוע לאנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם הינו תחום מאתגר הדורש משאבי ם מקצועיים ואישיים. השילוב הייחודי במשלחת של נציגות של מגזרים חברתיים שונים , היווה הזדמנות ללמידה והיכרות בלתי אמצעית והשתתפותן של מנהלת שרות מש"ה בקהילה ממשרד הרווחה ומנהלת תחום הרווחה במרכז השלטון המקומי תרמו את שלהם. מעורר השראה להיחשף לצמצום הבירוקרטיה , לראות את מגוון המענים, המסגרות הקטנות יחסית, המבנים האסתטיים והשילוב בקהילה באנגליה, לשמוע על המעבר מהמוסדות לדיור בקהילה, הרלוונטי גם לנו ובעיקר להבין כי למרות החדשנות ומגוון השירותים להם נחשפנו , ישראל בהחלט יכולה להיות גאה בשירותים שהיא מעניקה לאנשים עם מש"ה ובני משפחותיהם. "נשמח ונפעל לארח משלחת לימודית מחו"ל שתבוא לראות את השירותים המגוונים וההתמודדויות העומדים בפנינו כאן בישראל ובאותה הזדמנות יבינו כי מדינתנו היא מדינה יפה, מפותחת ומהווה דוגמא למדינה שהצליחה תוך זמן קצר מאז הקמתה להקים רשת של מסגרות ומענים ולתת פתרונות בקהילה לנכויות מורכבות לצד ההתמודדות הבלתי נגמרת עם אתגרים ביטחוניים וחברתיים" מסכמת ריבה.

תודות והערכה
"הסיור היה מתוזמן ומאורגן עד הפרט האחרון, מספרת ריבה. הצלחת הסיור הלימודי התאפשרה בזכות הרתמות הצוות המקצועי של מאגף קשרי חוץ בשלטון המקומי בראשותה של רות וסרמן-לנדא, בליווייה הצמוד של שירי שטיינהרדט- סלע שעמלו רבות בתאומים מורכבים מול שגרירות ישראל באנגליה.
תודה מיוחדת גם לחיים געש, יו"ר קרן שלם וראש מועצת פרדס-חנה כרכור, והנהלת הקרן אשר חרטו על דגלם את נושא הלמידה ואפשרו את קיום הסיור. אבל בקרן שלם כמו בקרן שלם לא נחים על זרי הדפנה וכבר מביטים קדימה לעבר הסיור הלימודי הבא.

 

בכניסה למרכז : Lough road center עם האוטובוס המיוחד שנקנה על ידי הורים

 

 

פגישה המרתקת עם ארגון change בלידס ועם חלק מהעובדים המסנגרים שמפיצים את הידע ואת בשורת הסנגור בכל רחבי העולם

 

בתמונה - כל חברי המשלחת

 

 תיעוד סיור מקצועי בלונדון, אנגליה   ידע מקצועי, תובנות וזכרונות  

בחודש יוני 2016 (5/6-9/6) יצאה משלחת מטעם קרן שלם ומרכז השלטון המקומי לסיור מקצועי בלונדון, אנגליה.
בסיור השתתפו 26 עובדים סוציאליים המרכזים את תחום המוגבלות השכלית התפתחותית ברשויות מקומיות שונות בארץ, נציגת השלטון המקומי, מנהלת השירות לטיפול באדם עם מש"ה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ושתי נציגות קרן שלם.
המשתתפים רכשו במהלך הסיור ידע מקצועי רב, תובנות מקצועיות ואישיות, זיכרונות ותחושות שילוו אותם בהמשך עשייתם - איש איש בשדהו.
בחוברת התיעוד מקובצים החומר המקצועי, הרשמים, התובנות והתמונות המהוות גם זיכרונות מהסיור המלמד, המעשיר והמהנה, שחוו חברי המשלחת.

לקריאת המסמך לחץ כאן.

 הערכת תרומת השימוש במודל מקוון להתערבות מיטבית לעבודתו של עו"ס בתחום מש"ה ברשות (כשנה לאחר ההשתתפות בהשתלמות)   מק"ט 186 | מחברים: דר' עדי לוי-ורד, מיה סבג, בשמת הוך  

מחקר הערכה זה נעשה ע"י מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.   
במהלך השנתיים האחרונות פותח כלי ייחודי וממוחשב המרכז את כל תהליכי עבודת העובד הסוציאלי במחלקת הרווחה בבחירת התערבויות מתאימות בטיפול באוכלוסיית ילדים ובוגרים עם מוגבלות ומשפחותיהם.
הכלי מרכז ומנגיש את כל המידע העדכני הדרוש לעו"ס בתחומים הבאים :
• מידע אודות זכויות ומיצוי זכויות (חוקים, תקנות, הטבות, קרנות וכו
• סל האפשרויות לבניית תוכנית התערבות מתאימה (לדוגמא: גישות ושיטות להתערבות, הפניות לכלי עזר)
• טפסים וכלי עבודה
חשיבותו של הכלי משמעותית במיוחד לאור הרפורמה בשירותים החברתיים כשמטרותיה הינן העמדת ארגז כלים מקצועי התומך בקבלת החלטות מקצועיות ומאפשר התמודדות מקצועית עם אתגרים ולשאיפה להמשיך לשפר את השירות הניתן לאדם עם המוגבלות השכלית (פיגור השכלי) ומשפחתו.
ההערכה בוצעה כשלב מסכם לשתי השתלמויות פיילוט שנערכו כשמטרתה הייתה לבחון מהי מידת תרומתו של המודל לעבודתם המקצועית. הסקר ניסה להעריך את: מידת המודעות לקיומו של הכלי, משימות עבודה בהן הכלי רלוונטי, מידת השימוש בו במצבים שונים בחיי העבודה, תפיסת עדכניות הכלי בעיני המשתמש ונוחות השימוש בכלי. בנוסף, ניסה הסקר לאתר צרכי ידע נוספים הנדרשים לקהל היעד בעבודתו, לצרכי פיתוח עתידיים.

בדו"ח ההערכה מוצגים הממצאים השונים וההמלצות שעלו בעקבות הסקר.

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מרכז פיתוח והכשרה של ארגון קשר- ידיעון 2015-2016    

 

תפיסת העולם המנחה את ארגון קשר, היא ראיית המשפחה כגורם המרכזי והמוביל בחיי הילד עם הצרכים המיוחדים. אנו פועלים מתוך הבנה חברתית ופדגוגית, שאחד ממקורות הכוח של אנשים טמון בלמידה חווייתית ורפלקטיבית, ביחד עם אחרים, ובעשייה אקטיבית ליצירת שינוי במציאות החיים שלנו.
בידיעון זה של מרכז הפיתוח וההכשרה, תוכלו למצוא מגוון הרצאות, סדנאות, וקורסים, המיועדים להורים, לאנשי מקצוע, וללמידה משותפת, תוך התאמה שפתית, תרבותית וגיאוגרפית.

ארגון קשר - מרכז פיתוח והכשרה

מנהלת : בוקי קמחי, booki.kesher@gmail.com

מנהלת פרויקטים: מיכל האס, michalh.kesher@gmail.com

לפרטים נוספים והרשמה: 02-6236116 Jerusalem@mrkesher.org.il

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מדיניות בתחום החברתי מיני במערכי הדיור נופרים, דקלים ויערה מקבוצת א.ד.נ.מ    

המסמך הינו תוצר של תהליך לגיבוש מדיניות בתחום החברתי-מיני במסגרות הדיור של קבוצת א.ד.נ.מ.
כחלק מהעבודה השוטפת עם דיירים אנשי מקצוע מחפשים דרכי התערבות אופטימליים לכל דייר ועולמו האישי, המשפחתי והתרבותי, ובתוך כך עולים קונפליקטים רבים. מטרת מסמך המדיניות הינה להוות מצפן לפעולה ולא רשימת הנחיות שרירותיות. במהלך בניית מסמך המדיניות עלה מתח עקב מחויבות לשמור על הדייר מפני סכנות המעלות המעלה סוגיות של ערכיות, מוסריות ואתיות, מתוך שאיפה לפעול בצורה "פחות מגבילה" ולהפעיל תכנית קידום דינאמית. אחת המטרות העיקריות של המסמך הינה לעודד את הצוות לחשיבה חדשנית וחיפוש דרכי פעולה התואמות את הרצונות והצרכים של הפרט, תוך שאיפה לעזור לו להגשים את עצמו בכל מישורי החיים.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז "לאורך הדרך" בטלפון : 04-9129547 או במייל  : ravtchumi@gmail.com

 

לפריט המלא
קרא | הורד